Het gemengd Hervormd Kerkkoor Sliedrecht is opgericht in 1943 en vierde in 2018 haar 75 jarig bestaan onder enthousiaste leiding van Rien Verwijs met een jubileumconcert in de Grote Kerk te Sliedrecht m.m.v:

Judith Sportel, sopraan
Noortje van Middelkoop, panfluit
Jan Lenselink, piano
Arjan Versluis, orgel

 

 

Het koor verleent regelmatig haar medewerking aan optredens zoals het jaarlijkse streekkorenconcert van de Koninklijke Christelijke Zangersbond en aan de kerkdienst op Kerstmorgen, Paasmorgen en andere zangdiensten in de kerk, in verzorgingshuizen en op het tweejaarlijkse korenfestival aan de Merwede.

 

Zingen in het koor – iets voor u? Nieuwe leden zijn meer dan welkom. Wij wachten u graag op met een kopje koffie want ook het sociaal aspect is voor ons koor uitermate belangrijk. Kom gerust eens langs en maak kennis met het koor. U hoeft natuurlijk nog niet meteen te besluiten om u in te schrijven als lid. Kom het gewoon eens een aantal malen proberen. Zingen kan immers iedereen en zo goed mogelijk zingen is te leren! En we doen dat bovendien in een heel ontspannen sfeer o.l.v. onze dirigent Rien Verwijs. U zult het zien – zingen in een koor is een geweldig iets. God de Schepper gaf ons een stem waarmee we Zijn naam willen groot maken. Dat mogen we toch ook een vorm van discipelschap noemen!

 


Elke woensdagavond kunt u ons van 20.00 tot 22.00 uur vinden in de Maranathakerk.

Liisterweg 2

3362 BK Sliedrecht

 

Het koor doet mee aan de actie van de Rabobank. Rabo ClubSupport.

Leden van de Rabobank kunnen in de periode 27 september – 11 oktober hun stem uitbrengen op verenigingen en clubs met het oog op financiële ondersteuning.

Dat kan via www.rabo-clubsupport.nl/merwestroom

We hopen dat ook het Hervormd Kerkkoor niet vergeten wordt.

 

 

Klik voor contact op onderstaande link